Riktlinje för anmälan av oegentligheter

Vår uppförandekod beskriver Byggebo:s förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Detta ska prägla vårt arbete i hela värdekedjan. Vårt hållbarhetsarbete är grunden för vår verksamhet och ska genomsyra vårt agerande och beslutsfattande.

Riktlinje anmälan av oegentligheter

Syfte
Att skapa möjlighet att påtala oegentligheter för att skydda medarbetare, kunder och leverantör.

När
Vid misstanke om oegentlighet och brott mot vår företagskultur och våra grundvärderingar, Etiska Riktlinjer

Visselblåsarsystem
Du kan kontakta ”Visselblåsarsystemet” via webben eller telefonnummer. Det är gratis, lätt att använda och helt konfidentiellt.